สรุปย่อจาก การประเมินผลโครงการ : แนวคิดและวิธีการ


รศ.ดร.สมชาย  ดุรงค์เดช   มหาวิทยาลัยมหิดล  พิมพ์ครั้งที่ 1:2542

 

การประเมินผลโครงการมีจุดเด่น คือ  การนำผลประเมินไปใช้ในการพัฒนาโครงการให้ดีขึ้น  ให้ข้อมูลว่าถ้าต้องการปรับปรุงโครงการให้ดีขึ้นจะต้องพัฒนาอะไร

 

การประเมินความต้องการ

– มีปัญหาเกิดขึ้นจริงหรือไม่

– มีปัญหาเร่งด่วนเพียงใด

– ปัญหานั้นสอดคล้องกับนโยบายหรือไม่

– ใช้แผนหรือโครงการนี้แก้ปัญหาได้จริงหรือไม่

– โครงการนั้นเล็กหรือใหญ่เกินไปสำหรับปัญหา

– เป็นโครงการแก้ปัญหาระยะสั้นหรือระยะยาว

– เป็นโครงการแก้ปัญหาในลักษณะต่อเนื่องหรือครั้งเดียว

 

นโยบายเป็นเครื่องมือชี้นำไปสู่การตัดสินใจในอนาคต

 

นอกจากนี้การวิเคราะห์นโยบายยังทำในลักษณะการศึกษาย้อนหลัง  ทั้งๆที่เป็นการมองไปข้างหน้า  และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาในลักษณะอนาคตศึกษาหรืออนาคตวิเคราะห์มากขึ้น

 

การประเมินองค์กร – แต่ปัจจุบันมิได้มีการวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าหน่วยงานแต่ละหน่วยในองค์กรนั้น  ได้มีส่วนสนับสนุนผลผลิตรวมขององค์กรอย่างไรบ้าง

วัตถุประสงค์ของการประเมินผล

1.เพื่อวิเคราะห์และประเมินว่าโครงการมีแนวทางดำเนินการอย่างไร

2.เพื่อสังเคราะห์+สรุปข้อมูลที่จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาโครงการ

3.เพื่อทำความชัดเจนและความเข้าใจกับโครงการ

4.เพื่อปรับปรุงวิธีการที่ใช้ในการดำเนินการ

5.เพื่อควบคุมกำกับกิจกรรมต่างๆ

6.เพื่อประเมินว่าโครงการนั้นๆคุ้มค่าหรือไม่

 

การประเมินเพียงครั้งเดียวหรือโครงการเดียว  คงจะนำมาเป็นเครื่องมือของการเปลี่ยนแปลงไม่ได้

 

โครงการประเมินผลหากไม่มีการประยุกต์ก็ไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้น  ดังนั้นจำเป็นจะต้องมีผู้ประสานในการถ่ายทอดผลของการประเมินไปสู่การปฏิบัติ

 

ความสำคัญของการประเมินผล  คือ  การกำหนดข้อเสนอแนะ

 

Advertisements

Posted on 24/07/2009, in General knowledges. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: