สาระจาก สร้างองค์กรอัจฉริยะในยุคโลกาภิวัตน์ เทคนิคการบริหารความรู้เพื่อพลิกโฉมองค์กรของคุณ


ดร.เจนเนตร  มณีนาค   ดรุณรัตน์  วิบูลย์ศิลป์และคณะ

พิมพ์ครั้ง 1 : 2548

 

ข้อควรคำนึงในการบริหารความรู้

1.การบริหารความรู้เป็นสิ่งที่มีราคาแพง

2.การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพต้องใช้วิธีการผสมผสานระหว่างบุคลากรกับเทคโนโลยี

3.การบริหารความรู้มีผลในการต่อรองอำนาจ  – ต่อรองเงินดือนนั่นเอง

4.ต้องมีผจก.ด้านความรู้  มีหน้าที่จับประเด็น  การสะสม  การสร้าง  การแยกประเภทความรู้ที่เกิดขึ้นในองค์กร  และการพัฒนาระบบบริหารความรู้

5.การบริหารความรู้ได้มาจากลูกค้า+ตลาดการค้า

6.การแลกเปลี่ยนและการใช้ความรู้ไม่ใช่หลักการที่เกิดขึ้นตามปกติในองค์กร

 ควรให้รางวัลตอบแทนพนักงานที่มีการแลกเปลี่ยนและใช้ความรู้นั้นให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร

7.การบริหารความรู้ หมายถึง การปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานให้มีมีประสิทธิภาพ

8.การเข้าสู่ความรู้เป็นแค่จุดเริ่มต้น

9.การบริหารความรู้ไม่มีจุดสิ้นสุด

10.การบริหารความรู้ต้องมีข้อผูกมัดหรือสัญญา

 

CKO – Chief  Knowledge  Officer  หัวหน้าฝ่ายบริหารความรู้

 

The Simon Management  Review  ระบุปัจจัยความสำเร็จในการบริหารความรู้

1.การเชื่อมโยงประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจกับมูลค่าของแต่ละอุตสาหกรรม

2.เครื่องมือ  อุปกรณ์  เทคนิค  และการจัดแผนผังองค์กร

3.มาตรฐานความยืดหยุ่นของโครงสร้างความรู้

4.วัฒนธรรมความคุ้นเคยเรื่องการเรียนรู้

5.วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน  ภาษาที่ใช้

6.เปลี่ยนการฝึกปฎิบัติเป็นแบบสร้างแรงจูงใจ

7.ทำให้เกิดช่องทางหลายช่องทางในการถ่ายทอดความรู้

8.ต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง

 

การใช้คอมพิวเตอร์จำเป็นที่จะต้องตีความสิ่งที่เราเห็นบนหน้าจอกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นบนโลก

ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีที่ฉลาดจะใช้กฎหมายและสามัญสำนึกในการปกป้องสิ่งใหม่ๆที่มาจากความคิดสร้างสรรค์ภายในบริษัท

ต้องมีการจัดการเรื่อง  การบริหารบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษ   Talent  Management

ให้อยู่ในการบริหารความรู้

 

ผจก.ความรู้มีหน้าที่จัดเรียงข้อมูลให้เป็นระบบ  เก็บความรู้ให้เป็นหมวดหมู่  เป็นตัวกลางในการกระจายข้อมูล   ช่วยให้ผู้คนสามารถกอบโกยความรู้จากตรงนี้ไปใช้ได้

 

นิยามสำคัญขององค์กรการเรียนรู้

1.มีการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมภายนอก

2.มีการเพิ่มความสามารถในการเปลี่ยนแปลง  และปรับตัวอย่างต่อเนื่อง

3.พัฒนาการเรียนรู้ทั้งปัจเจกชนและกลุ่ม

4.ใช้ผลการเรียนรู้เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า

Advertisements

Posted on 24/07/2009, in General knowledges. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: