ประเภทของแก้วโป่งข่าม


เปิดขุมแก้วกายสิทธิ์แห่งล้านนาไทย / แก้วกายสิทธิ์อันทรงคุณค่าแห่งสยามประเทศ/ ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแก้วโป่งข่ามกายสิทธิ์
——————————————————————————–
ลักษณะความเชื่อ เกี่ยวกับอย่างไหนใช้ทางใด

ความเชื่อถือและนิยมเกี่ยวกับแก้วโป่งข่ามนั้นมีผุ้นิยมเชื่อถือตามประสบการณ์และความเชื่อดั้งเดิมดังนี้
1.การอยู่ยงคงกระพัน
– แก้วสีฟ้า หรือฟ้าหมอก
– แก้วปวกเขียวและปวกสีต่างๆ
– แก้วขนเหล็ก แก้วไหมทอง ไหมเงิน ไหมนาก
– แก้วขาว
– แก้วเข้าเป๊ก หรือแก้วพวกที่สหชาติกับแร่ธาตุอื่นๆเช่น เป๊กหน้าทั่ง
– แก้วขนเหล็กน้ำตัน
2.การมีอำนาจชนะฝ่ายตรงข้าม
– แก้วเส้นต่างๆ
– แก้วฝนแสนห่า
3.การมีเมตตามหานิยม
– แก้วสีฟ้าแร
– แก้วเนื้อลำใย
– แก้วปวกเขียว ปวกสีต่างๆ
– แก้วกาบ
– แก้วตูลต่างๆ หรือแก้ววิทูรย์
– รวมทั้งแก้วหินทรายและแก้วหินสีต่างๆ
4.การมีฤทธิ์ คลาดแคล้ว และความสำเร็จ
– แก้วปวกเขียว ซึ่งมีเรื่องราวและประวัติมากที่สุด
5.การมีโชคและเป็นแม่แก้วต่างๆ
– แก้วเข้าแก้วจากหน่อแม่และหน่อโตน โตน คือ โทน
– แก้วเข้าเป๊ก
*** แม่แก้ว หมายถึง แก้วที่ชอบมีบริวารพ่วงตามมา เช่น เมื่อมีแก้ว 1 แล้ว มักจะได้ของดีตามติดกันมาอีก ผู้มีคาถาอาคมปลุกเสก ทดลองโดยเอาแก้ว 1 อธิษฐาน แก้วที่มีลักษณะเป็นแม่เหนือกว่า จะหันหัวเข้าไปหาแก้ว 2 ที่เป็นลูก
6.การมีโชคและลาภลอย
– แก้วแร
– แก้วเนื้อลำใย
7.การมียศ
– แก้วกาบ
– แก้วสุริยประภา หรือ แก้ววิตูลหนามเ^_^้ยง สีแดงเพลิง
8.ความชุ่มเย็นกันไฟ
– แก้วน้ำหาย
– แก้วเข้าแก้ว
– แก้วใสขาวต่างๆ
– แก้วเข้าหลักรูปต่างๆ
9.ความอยุ่เย็นเป็นสุข
– แก้วปวกต่างๆ
– แก้วกาบต่างๆ
– แก้ววิตูลสีน้ำตันต่างๆ
10.ความผจญภัย
– แก้วขนเหล็กน้ำใสและน้ำตันต่างๆ
– แก้วเข้าเป๊ก
11.ความมีชื่อเสียง อำนาจวาสนา ดีในการเดินทางและแสดงโชคลาง
– แก้วสีฟ้า
– แก้วหมอกมุงมอง
– แก้วปวก 3 สี
*** แก้วสีฟ้าและปวกสี เมื่อจะมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง สีซีดลงมักมีข่าวหรืออยู่ในระยะกังวล แก้วหมอกมุงเมือง เวลามีวาวมักโชคดีในการเดินทาง
12.ร่ำรวยมั่นคง
– แก้วสามกษัตริย์
– แก้วเข้าแก้ว
– แก้วประภาชื่นชม
– แก้วเข้าหลักเงิน หลักคำ
– แก้วกินบ่อเสี้ยง
– แก้วทรายคำ – หมัดคำ
13.ยศตำแหน่ง
– แก้วพรหมสามหน้า
– แก้วกาบ
– แก้วสุริยประภา
– แก้วสลัก
– แก้วปวกต่างๆที่มีปรากฏการณ์เติบโตได้
———————————-
อาจจะมีแก้วชนิดอื่นๆที่มีคุณต่างออกไป โดยผู้ใช้ต้องอาศัยประสพการณ์และการสังเกตดูการต้องโฉลกในการใช้ เพราะการใช้แก้วนั้น เราจะทราบทันทีกับเหตุการณ์ที่ได้แก้วนั้นมาในระยะที่เริ่มใช้ ตำรวจชอบแก้วปวกเขียว พ่อค้าชอบปวกเขียว ข้าราชการชอบปวกสีและสีฟ้า ทหารชอบขนเหล็กน้ำตันและขนเหล็กน้ำใส หนุ่มสาวชอบวิตูลสีต่างๆ พ่อค้าอาจไม่ชอบแก้วขนเหล็กเท่าตำรวจทหารที่เคยมีประสพการณ์เกี่ยวกับโชคชัยในการต่อสู้ แต่มิใช่โชคชัยในการค้าขาย
———————————-
มนุษย์เรามีความเชื่อถือในเรื่องพลังของแก้ว แต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ แก้วนิลสีน้ำตาลในพิพิธภัณฑ์ปารีส เคยถือว่าเป็นแก้วอัญมณี เครื่องโชคลางแห่งสก๊อตแลนด์ มีการสืบทอดแก้วที่ถือเป็นโชคลาง ระหว่างพระเจ้าชาร์ล เลอมัง จนถึงพระเจ้านโผเลียน จนถึงพระเจ้าหลุยส์นโปเลียนที่ 3
———————————-
แก้วโป่งข่ามยังมีคุณในแก้วต่างชนิด จากประสบการณ์ต่างๆตามลักษณะความเชื่อถือที่ ต่างออกไป

 

 

แก้วมังคละจุฬามณี
ลักษณะแก้วมังคละจุฬามณีในตำนาน อันจัดเป็นแก้วมีค่าคณานับในหมวดแก้วมรกต คือแก้วที่เข้าวรรณะเขียว มีลักษณะพิจารราได้ดังนี้

– แก้ววรรณะดั่งน้ำผึ้งในแก้วนั้นมีรูปสี่เหลี่ยม หมายถึงแก้วนั้นมีสีมรกต แต่เป็นแก้วที่ใสเหลือง โดยมองเห็นรูปสี่เหลี่ยม-ในแก้ว รูปสี่เหลี่ยมในที่นี้ ปรากฏอยุ่ในแก้วโป่งข่ามชนิดแก้วเข้าแร่เป๊ก ( เป๊กคือ แร่ตระ^_^ล ไพไรท์ หรือ เพชรหน้าทั่ง )

– มีรูปพระเจ้า รูปเจดีย์ ลักษณะของสลักลายหิน และแก้วเข้าแก้วทรงเจดีย์ และทรงพระพุทธรูป อาจเป็นแก้วเข้าแก้วผลึก และแก้วเข้าแก้วสีวาวทอง

– มีรูปไม้ศรีมหาโพธิ์ คือแก้วปวกเขียว ชนิดปวกปุยทรงต้นไม้

– มีรูปนกยุง นกเขียน หงส์ ช้าง ราชสีห์ เกวียน อยู่ข้างใน รูปดั่งสัตว์ต่างๆมีได้ในสลักลายหินและก้อนแร่ลักษณะต่างๆสิ่งที่อยุ่ข้างในแก้ว ย่อมมีอยุ่ในแก้วโป่งข่ามได้ คำว่าวรรณะเหลืองในที่นี้ หากแก้วนั้นบริบูรณ์ด้วยลักษณะในดังกล่าว สีทองสุกปลั่งและสีเหลือง บุษรา ปวกไรเหลือง ไรแก้ว ย่อมให้วาวสีเหลืองแก่แก้วได้
——————————————————————-
หมวดแก้วมรกต
1.มังคละจุฬามณี วรรณะดั่งน้ำผึ้ง ในแก้วมีรูปสี่เหลี่ยม รูปพระพุทธเจ้า รูปเจดีย์ รูปต้นโพธิ์ รูปนกยูง รูปนกเขียน รูปหงส์ รูปช้าง รูปราชสีห์ รูปรถ รูปเกวียน อยู่ข้างใน / มีค่าเหลือคณา
2.มหาธุรกัณฐี วรรณะดั่งดอกหวายแห้ง แก้วน้ำผึ้งมีธนู คือ กำปุ้ง 6 ขา / ค่าแสนคำ
3.มรกตยอดเต้า วรรณะดั่งยอเต้า / ค่าแสนคำ
4.มรกตผิวไผ่ วรรณะดั่งผิวไผ่ / ค่าแสนคำ
5.มรกตบ่อน้ำตาล วรรณะเขียวดั่งใบหอม มีกำปุ้งงำกลางไหลไปมา / ค่าแสนคำ
6.เขียนยังไม่เสร็จ

———————
แสดงค่าสูงสุดของแก้วแต่ละหมวด แต่โบราณเทียบได้ดังนี้

1.มหาสักรชาติรัศมีใน ค่าเหลือคณา ไพร่มิควรทรง
2.มังคละจุลฬามณี ค่าเหลือคณา
3.สุวรรณมณีคำ มีองค์ดั่งแมงเหนี่ยงงำรัง
( แก้วเข้าแก้วโตน แร่โตน หรือเป๊กโตน ) ค่าเหลือคณา
4.แก้วก๊อวิเศษ มีสร้อยหรือสังวาลย์ใน ค่าเหลือคณา
5.มหานิลปทัมราค ค่าเหลือคณา
6.วิเทรย์เทศไข่ฟ้า ค่าเหลือคณา

7.แก้วประภา วรรณะดั่งมันสมองจรเข้ ค่าแสนคำ
8.แก้วเผือกพรหมสามหน้า ค่าห้าพันคำ

 

สกุลแก้วโป่งข่าม
1.แก้วสามกษัตริย์ ( มีเป๊ก 1 สกุล ) รัศมีใน ค่าสูงสุด
2.แก้วสลักช่อหรือปวกคำเข้าเป๊กแมงเหนี่ยง
เรียกว่า ก้วสุวรรณมณีคำ ค่าสูงสุด

3.แก้วเข้าเง่า แก้วเข้าปวก ไรแก้ว ค่ารองลงมา
4.แก้วสอดสี ( ปวก 3 สี 7 สี 5 สี 9 สี ) ค่ารองลงมา
5.แก้วสีฟ้าแพรแรใน ค่ารองลงมา
6.แก้วสีฟ้าควัน หมอกแพร ค่ารองลงมา
7.แก้วสีฟ้าแพรแรนอก ค่ารองลงมา
8.แก้วสีฟ้าเส้นลายฝนแสนห่า ค่ารองลงมา
9.แก้วสีฟ้าเส้นลายเปลวปล่องฟ้า ค่ารองลงมา
10.แก้วฟ้าหมอกและแก้วเนื้อลำใย ค่ารองลงมา
11.แก้วขนเหล็กฝนแสนห่า ค่ารองลงมา
12.แก้วขนเหล็กเส้นพุ่มขนบ้ง ค่ารองลงมา
13.แก้วขนเหล็กขนทะลาย ค่ารองลงมา
14.แก้วเหลือบสีประภาพรหมสามหน้า ค่ารองลงมา
15.แก้วแรมุกดาเหลือบสี ค่ารองลงมา
16.แก้วประกาย ( แก้วรุ้งเพชร ) ค่ารองลงมา
17.แก้วน้ำตันพรหมสามหน้า ค่ารองลงมา
18.แก้วอื่นๆ ค่ารองลงมา
.
.
19.แก้วน้ำหาย ค่ารองลงมา
20.แก้วน้ำขุ่น น้ำตัน สีเดียวชนิดต่างๆ ราคาถูกสุด

เทียบราคาแล้ว แก้วสามกษัตริย์ขนาด 10 กะรัดเท่ากับเพชรหรือมรกต แก้วโป่งข่ามอาจแพงกว่าเพราะเพชรและมรกตขนาด 10 กะรัด มีเงินพอหาซื้อได้ /
—————————————————-
หมวดแก้ววิตูล
1.วิตูลเทศไข่ฟ้า วรรณะดั่งประภาชื่นชม มีเงาป้านกลาง ดั่งเมฆขึ้นกลางอากาศ มีลักษณะดั่งไข่นกจันทร์ มีผิวจุ่มไว้ด้วยเหมย ( ชุ่มด้วยน้ำค้าง ) จับอยู่ / ค่าเหลือคณา
2.วิตูลน้ำผึ้ง วรรณะดั่งน้ำผึ้ง / ค่าแสนคำ
3.วิตูลประกาย มีแสงดั่งดาวประกาย / ค่าแสนคำ
4.วิตูลปทัมกาน วรรณะดั่งน้ำผึ้งไหมแสดแดงแสดเหลืองผ่านในดั่งน้ำไหล / ค่าแสนคำ
5.วิตูลน้ำตาล วรรณะดั่งน้ำตาล / ค่าสี่พันคำ
6.วิตูลเทศฟองสมุทร มีน้ำไหลในดั่งแมงเหนี่ยงงำรัง / ค่าพันคำ
7.วิตูลดอกธารบุษ วรรณะดั่งดอกธารบุษ / ค่าพันคำ
8.วิตูลปุมเป้งปา วรรณะดั่งดอกปุมเป้งปา / ค่าพันคำ
9.วิตูลดอกพุทธ วรรณะดั่งดอกพุทธรักษา / ค่าห้าพันเงิน
10.วิตูลขนทะลาย วรรณะขาวเหลือง ขนซอนกันเยื้อไปมา / ค่าห้าพันเงิน
11.วิตูลฝนแสนห่า วรรณะดั่งดอกคำ มีขนซอนขึ้น / ค่าสี่พันเงิน
12. พิมพ์ยังไม่เสร้จจ้า……….

 

คาถาบูชาแก้วโป่งข่าม

ข่ามคง, แคล้วคลาด (แก้วทุกชนิด) นะมะพะทะ นิมิพิทิ นุมุพุทุ
แก้วทุกชนิด นะอุกะอะ นะมะมะอะ มะอุมะนะ อะนะอะมะ อะอุอุมะ อุนะอุอะ
(เจริญด้วยทรัพย์สมบิติ ปราศจากโรคภัย)
พิรุณแสนห่า(หรือแก้วชนิดอื่น) พุทโธโมเธยยัง มุตโตโมเจยยัง ติณโณตาเรยยัง ปะสะหังปะตัง
หมอกมุงเมือง(หรือแก้วชนิดอื่น) เทวะรานะมานะ (ภาวนาให้เกิดความร่มเย็น)
แก้วทราย(หรือแก้วชนิดอื่น) สะมามิมิทธิมามิ (เจริญด้วยสมบัติ ร่ำรวยเงินทอง)

 

แก้วโป่งข่ามกับพิธีกรรม

การล้างแก้ว เชื่อกันว่าการล้างแก้วเป็นการชำระล้างสิ่งไม่ดีที่แก้วได้ซึมซับเอาไปจากตัวเรา โดยการนำแก้วไปล้างกับน้ำที่ไหล ซึ่งอาจจะเป็นลำธาร, ก๊อกน้ำ หรือน้ำที่รินออกจากแก้วก็ได้ (ล้างได้บ่อยเท่าที่มีโอกาส)
การขึ้นพานบูชาแก้ว จะกระทำกันในวันพระ โดยเฉพาะวันพระขึ้น 15 ค่ำ (วันเพ็ญ) โดยการนำเอาน้ำสะอาด 1 แก้ว, ดอกไม้หรือเครื่องหอม (น้ำอบ, แป้งหอม ฯลฯ) ใส่พาน และกำหนดจิตด้วย คาถาบูชาแก้ว (หากเป็น “แก้วเข้าแก้ว” ขอแนะนำให้หาหมากหนึ่งคำใส่พานด้วย)
แก้วอาบแสงจันทร์ การนำแก้วอาบแสงจันทร์ (วันเพ็ญ) เชื่อกันว่า แก้วจะดูดซับพลังจากแสงจันทร์ ซึ่งจะมีผลทำให้แก้วมีพลังอานุภาพมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการทำให้แก้วนั้นบริสุทธิ์อีกด้วย (เป็นที่ทราบกันดีว่า ในทางวิทยาศาสตร์ระบุว่าดวงจันทร์มีพลังที่ส่งผลกระทบถึงโลก อันเป็นสาเหตุของน้ำขึ้น น้ำลง และอื่น ๆ)
การเข้าร่วมพิธีกรรม การนำแก้วเข้าร่วมพิธีกรรมต่าง ๆ ของพระภิกษุสงฆ์ เนื่องจากแก้วจะได้ซึมซับพลังจากการแผ่เมตตาจิตของพระภิกษุ

แก้วนางขวัญ (จอมขวัญ)
แก้วนางขวัญ หรือแก้วจอมขวัญ เป็นแก้วอีกชนิดหนึ่งที่หาได้ยากมาก มีสีพื้นเป็นสีม่วงอ่อน ๆ จนถึงสีม่วงเข้ม (ซึ่งหาได้ยากมาก) สีม่วงนี้จะคล้ายสีม่วงดอกตะแบก หรือม่วงไวโอเล็ต หลายคนเข้าใจว่าจะเหมือนกับอเมทิส (Amethyst) ของประเทศทางตะวันตก แต่แก้วนางขวัญเมื่อทดสอบแล้ว จะมีเนื้อแข็งกว่ามาก

คุณวิเศษของแก้วนางขวัญนี้ ดีไปในทางด้านจิต และการนั่งสมาธิ อีกทั้งยังทำให้ผู้ที่ครอบครองมีความเจริญรุ่งเรือง มีชื่อเสียง เป็นยอดในด้านเมตตามหานิยม ส่งเสริมความรักและวาสนา

ในสมัยโบราณ แก้วชนิดนี้ถือได้ว่าสูงค่ามาก ดั่งที่ว่า “มีค่าแสนคำ” เนื่องจากเป็นแก้วที่กษัตริย์โบราณถวายเป็นสักการะแก่พระบรมสารีริกธาตุในคราวบรรจุพระธาตุเจดีย์ต่าง ๆ

อานุภาพของแก้วนางขวัญจะทำให้ผู้ที่ครอบครองมีเสน่ห์ต่อคนรอบข้าง และยังเชื่อถือกันว่าจะทำให้แคล้วคลาดจากอาถรรพ์เสน่ห์มายาทั้งปวง เพราะจิต (ขวัญ) ของคนผู้นั้นจะถูกคุ้มครองโดยอานุภาพของแก้ว ไม่ให้โดนอำนาจมนต์มายาใดใดสะกดเอาไว้ได้

Advertisements

Posted on 06/08/2009, in General knowledges. Bookmark the permalink. 3 ความเห็น.

  1. แก้วโป่งข่าม หินมงคล แก้วขนเหล็ก ไหมทอง
    http://www.banpiamsiri.com
    ของสวยๆเสริมสิริมงคล

  2. ขอบคุณข้อมูลดีๆที่แบ่งปันครับ
    http://www.maneerattana.com

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: